top of page
הגישה החינוכית STEM.png

​3. גישת STEM הבין־תחומית מאפשרת הפעלת הידע בעזרת המיומנויות, ויישומן בהקשר של סוגיה מהעולם האמיתי. 

1. תחומי ה־STEM הם תחומי המדע האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה, ולצידם טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

2. לפני שניגשים ללמידה הבין־תחומית יש להבנות את הידע במדע ובטכנולוגיה מזה, ובמתמטיקה מזה, ולפי מטרות הלמידה של כל אחד מהתחומים.

מיומנויות גישת החינוך STEM בין-תחומי

מדיניות "תפיסת הלמידה המתחדשת" של משרד החינוך[2] מכוונת את מערכת החינוך לפיתוח של ידע, מיומנויות וערכים כדי לאפשר ללומדים התמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים בחברה הישראלית המשתנה של המאה ה־21 ברמה האישית, החברתית-אזרחית והתעסוקתית. אלה 13 מיומנויות שונות, שמחולקות לארבעה תחומים: קוגניטיבי, רגשי, חברתי וגופני. מתוך המיומנויות הללו, אלה הן המיומנויות המרכזיות בגישת STEM בספרות ובמסמכי המדיניות בעולם:[3]

למידה בין-תחומית בתחומי STEM

ידע בין־תחומי מוגדר כיכולת לשלב ידע ודרכי חשיבה של שני תחומי דעת או יותר, כדי ליצור פיתוח חשיבה, כגון הסבר של תופעה, פתרון בעיה או ייצור מוצר בדרך שלא הייתה סבירה אם רק תחום דעת אחד היה מעורב.

במדינות רבות בעולם קיים מהלך, שבו הידע חזר להיות המוקד המרכזי בתוכניות הלימודים והמיומנויות משולבות בו בהתאמה לתחומי הדעת.[4] בהתאם למגמה עולמית זו, יש להדגיש כי בחינוך בגישת STEM בין־תחומי התכנים בתחומי הדעת הם אלו שמובילים את הלמידה, ואילו המיומנויות משולבות בהלימה לפעילות המוצעת בהקשר לתכנים – ולא להפך.

הערות שוליים

[1] National Academy of Engineering and National Research Council (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18612. [2] OECD (2019). OECD Future of Education and Skills 2030 Learning Compass 2030. Accessed 16 January 2022. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-2030/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf. [3] להרחבה ראו: https://pop.education.gov.il/perceptions-trends/skills/ [4] Nerys Roberts (2021). The school curriculum in England, briefing paper no. 06978. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06798/SN06798.pdf [6]. Boix Mansilla, V., Miller, W.C. & Gardner, H., 2000. On disciplinary lenses and interdisciplinary work, interdisciplinary curriculum: Challenges to implementation (17-38). New York, NY: Teachers Colleage Press.

​רציונל

משרד החינוך חותר לספק לתלמידי בית הספר היסודי חוויות למידה המזמנות פיתוח ידע, מיומנויות וערכים על פי "תפיסת הלמידה המתחדשת" שהמשרד מוביל. תפיסה זו מיועדת לתמוך בהתמודדות תלמידים עם סוגיות מגוונות במציאות המשתנה, ובעולם שבו המדע והטכנולוגיה ממלאים חלק מרכזי, גדל והולך. בתפיסת הלמידה המתחדשת התלמידים יוכלו לקבל החלטות מושכלות, לשגשג כפרטים בחברה, לממש את הפוטנציאל שלהם ולעצב את עתידם באופן שיקדם את רווחתם הרגשית והחברתית. משרד החינוך אגף א' מדעים במזכירות הפדגוגית, אגף א' חינוך יסודי במנהל הפדגוגי והתוכנית הלאומית למצוינות STEM בפריפריה במנהל החינוך הטכנולוגי, מנהל פיתוח סביבות למידה במוסדות חינוך, בשיתוף הג'וינט ועמותת אופנים חברו יחדיו כדי ליצור מיזם משותף הדוגל בגישת החינוך STEM בין־תחומי מקדם הוגנות (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics). במשך שלוש שנים (תשפ"ב–תשפ"ד) שקדו על מיזם זה, שמטרתו פיתוח והטמעה של גישה זו בבתי הספר. הגישה מיישמת למידה בין־תחומית בתחומי STEM, ומזמנת פיתוח ידע ומיומנויות STEM לצד פרקטיקות מקדמות הוגנות (ראו פירוט בהמשך). מסמך זה מציג כלי תכנון אסטרטגי, שנועד לתמוך בצוותי החינוך בבתי הספר שבחרו להטמיע את גישת החינוך STEM בין־תחומי מקדם הוגנות, וכמחוון לתכנון ולהערכה של העשייה החינוכית הבית ספרית על פי גישה זו לאורך זמן.

המציאות שבה אנו חיים כיום מאופיינת בגדילה ניכרת ובגלובליזציה של ידע, פיתוח מואץ של טכנולוגיות, רב־תרבותיות ואי ודאות. מגמות אלה מזמינות התמודדות עם אתגרים מורכבים ופתרון בעיות, שהמענה אליהם אינו יכול להתבסס על הסבר פשוט וחד־משמעי. חינוך בגישת STEM בין־תחומי הוא גישה פדגוגית, שבה התלמידים לומדים את הקשרים ההדדיים בין תחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. העדויות מצביעות על כך שיש צורך להגיע ללמידה בגישת STEM עם ידע רלוונטי בתחומי הדעת, ובעיקר במדע ובמתמטיקה, כדי ליהנות מהתועלות הנילוות אליה. גישה זו מספקת תשתית ללמידה שיתופית, פיתוח יכולות חקר מדעי ופתרון בעיות והצגת התיכון ההנדסי לתלמידים. (1) גישת STEM מספקת הזדמנות אותנטית ליישום של ידע לאחר שנלמד באופן דיסציפלינרי. גישת החינוך STEM בין־תחומי מקדמת למידה התנסותית on) Minds on, (Hands המשלבת תוכן, מיומנויות ועמדות בתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה תוך כדי פתרון סוגיות מהעולם האמיתי. מטרתה של גישה זו להסביר תופעות, לפתור בעיות או לפתח מוצר, באופן שאינו מתאפשר באמצעות תחום דעת אחד בלבד. לדוגמה, התמודדות עם סוגיות שונות מתחומי הבריאות, הסביבה, האנרגיה ושינוי האקלים, מחייבת התייחסות רב־תחומית מתחומי דעת שונים ומבוססת על ידע והבנה על אודות הקשרים שביניהם.

גישת החינוך STEM בין-תחומי

  1. קידום ויישום פרקטיקות של חקר מדעי ותיכון הנדסי המבוססות על סוגיה מהעולם האמיתי, הקשורה לנושאים בתוכנית הלימודים.

  2. פיתוח אוריינות מדעית ואוריינות מתמטית.

  3. קידום מיומנויות כמו חשיבה יצירתית, עבודת צוות ומכוונות עצמית בלמידה.

  4. למידה התנסותית במעבדה ומחוץ לכיתה.

  5. לימוד בין־תחומי המיישם ידע לפי תוכניות הלימודים במדע ובמתמטיקה, ושנלמד בנפרד בכל אחד מהתחומים.

מאפיינים לתהליכי ההוראה-למידה-הערכה של STEM בינתחומי:

הגישה ועקרונות

עקרונות בגישת החינוך STEM בינתחומי

מודעות חברתית

רגישות תרבותית

התנהלות חברתית תקשורת, עבודת צוות וניהול קונפליקטים

אוריינות גלובלית

אחריות גלובלית והתנהלות רב תרבותית

אלה הן המיומנויות המרכזיות בגישת STEM בספרות ובמסמכי המדיניות בעולם, מוצגות על פי מדיניות "תפיסת הלמידה המתחדשת" של משרד החינוך.

חשיבה יצירתית

אוריינות דיגיטלית
פתרון בעיות

אוריינות מתמטית אוריינות כמותית, אוריינות נתונים

אוריינות מדעית/טכנולוגית הנדסית
 פתרון בעיות שאלת שאלות פתרון בעיות, התמצאות מדעית,
הסבר מדעי של תופעות, תכנון ביצוע והערכת מחקר, פרשנות נתונים 

הכוונה עצמית
התמדה,
לומד עצמאי

מודעות עצמית
מסוגלות עצמית ותודעת צמיחה

bottom of page