top of page
הכרה_הגישה החינוכית STEM copy.png

תפיסת ההוגנות בחינוך

"הוגנות היא הוודאות כי ישנה גישה שווה לחינוך איכותי כלפי כולם – כזה שיקדם הזדמנויות למידה לכל אורך החיים גם עבור אנשים עם מוגבלויות, גם עבור אנשים מקבוצות תרבותיות שונות וגם עבור ילדים במצבי סיכון".

(Education 2030: Incheon Declaration, UNESCO)

כיצד נראת הוגנות בחינוך?

הצגה ויזואלית מאפשרת לנו להבין את מושג ההוגנות ביחס למושגים קרובים בחינוך:

איור: גילאור הפקות למידה

הוגנות

מצב שבו כלל התלמידים והתלמידות זוכים להזדמנויות, ללא תיוג; בוחרים ולוקחים כלים המותאמים לצורכיהם שמסייעים להם לממש את עצמם ביעדים מגוונים; לצד זה, וביחד איתם, המערכת מסירה חסמים המהווים מכשול בדרכם. 

שיוויון

מצב שבו כלל התלמידים והתלמידות מקבלים כלים זהים, ללא התאמה לצורכיהם האישיים בדרך ליעד אחיד.

חוסר שיוויון

מצב שבו יש תלמידים ותלמידות שמגיעים לביה"ס עם הון סימבולי גבוה ודרכם פנויה יחסית מחסמים. בעוד שאחרים צריכים להתגבר על מכשולים רבים בדרכם ליעד אחיד וללא סיוע.

שיוויון הזדמנויות

מצב שבו התלמידים והתלמידות מקבלים כלים מותאמים לצורכיהם אך באופן שמתייג אותם בדרך ליעד אחיד.

ערכי ההוגנות

המשאבים, הסדירויות והפרקטיקות המקדמים הוגנות בחינוך נשענים על  שבעה ערכי ליבה, המייצרים אקוסיסטם הוגן ללמידה בעולם משתנה [4]. ערכים אלו מופו והוגדרו כדי להסיר חסמים ולהגביר את ההשתתפות ואת המעורבות של התלמידים, התלמידות, הצוותים וקהילת בית הספר בתהליך החינוכי. יישום תפיסת ההוגנות ומימושהּ יאפשרו לכולם להשתתף באופן פעיל ויזום ויביאו לשגשוג. ערכי הליבה האלה הם הבסיס ליישום פרקטיקות מקדמות הוגנות.

קידום הוגנות בהוראת STEM בין-תחומי

בגישת STEM בין-תחומי מקדם הוגנות, נבחרו שבע פרקטיקות-על מובילות המשקפות את כל עקרונות ההוגנות, שיסייעו בקידום השתתפות כלל התלמידים והתלמידות בפעילויות.

  1. רתימת ההון המדעי

  2. תודעת צמיחה (Growth Mindset)

  3. הוראה המודעת מגדר

  4. הגדלת מעגל המשתתפים והמשתתפות

  5. מתן מקום לכל קול

  6. בחירה וקבלת החלטות

  7. הערכה מסכמת ומעצבת

לקריאה בהרחבה אודות ערכי ההוגנות ופרקטיקות יישומיות
Start Now

הערות שוליים

[1]  McGee Banks, C. A., & Banks, J. A. (1995). Equity pedagogy: An essential component of multicultural education. Theory into practice, 34(3), 152-158.[2] הרשות הארצית למדידה, והערכה בחינוך, משרד החינוך (2019). פיזה 2018: מבט ישראלי

3] https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10080166/1/the-science-capital-teaching-approach-pack-for-teachers.pdf

[4] מבוסס על סקירת ספרות שנערכה בנושא ותוקף במחקר הערכה לקראת פרסום. להרחבה אפשר לקרוא בקישור זה

​על פי גישת ההוגנות בחינוך, לכל ילדה וילד יש כישורים, יכולות ומוטיבציה, והם זכאים להזדמנות שווה לממש את יכולותיהם ולבחור את דרך חייהם, ללא כל קשר למעמדם החברתי, הכלכלי או התרבותי. הוגנות בחינוך באה לידי ביטוי בדרכי הוראה-למידה-הערכה, סביבות למידה ויחסים עם כלל קהילת בית הספר, באופן שמאפשר לכלל הלומדים תנאים מיטביים להשתתפות פעילה ויוזמת[1].  על-פי מדדי ה-OECD, ישראל מתמודדת עם פערי השכלה בין שכבות וקבוצות, אי מיצוי פוטנציאל, פערי הישגים על בסיס רקע סוציו-אקונומי, ומוביליות נמוכה בקרב שכבות מוחלשות .(2) בעוד שהוגנות בחינוך הכרחית תמיד, ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים המואצים בסביבה, בשוק העבודה וביחסים בין אנשים וקבוצות, יוצרים בין הקבוצות השונות בחברה פערים הולכים ומתרחבים ביכולת לנצל הזדמנויות. סביבה חינוכית הוגנת שוקדת על הסרת חסמים מבניים מערכתיים, כדי שלכל אחת ואחד יתאפשר להשתתף באופן פעיל ויוזם, לשאול שאלות, להתנסות, להשמיע קול, להביע דעה ולטעות.

bottom of page