top of page
גפן_הגישה החינוכית STEM copy 3.png

אנחנו מזמינים אתכם לחוות פדגוגיה אפקטיבית והוגנת בתוכנית STEM בין־תחומי, ובאמצעותה לקדם מוביליות חברתית־כלכלית.

אפשרויות לרכישת התוכנית

רכישת לפחות שמינית יום הדרכת מדעים.
לבתי ספר שירכשו הדרכת מדעים תינתן אפשרות בחירה בין הדרכת מדעים רגילה להדרכת STEM.

לבתי ספר המעוניינים לקבל הכרה כמקדמי STEM מומלץ לרכוש רבע יום הדרכה

רכישה דרך סעיף הדרכה בגפ"ן

1

רכישה דרך תוכנית ייחודית בגפ"ן

חקר ופתרון בעיות ב־STEM: מספר תוכנית 35949
פיתוח והטמעה של תפיסה פדגוגית חינוכית המקדמת STEM בין־תחומי והוגנות על בסיס לימודי מדע וטכנולוגיה.

יישום למידה בין־תחומית בתחומי STEM , המזמנת פיתוח ידע ומיומנויות של STEM לצד פרקטיקות המקדמות הוגנות לכלל התלמידים.
פיתוח ההון והזהות המדעית בקרב קהילת בית הספר.

 

השקעה נדרשת מצד בית הספר:

  •  רכישה של הדרכת STEM בת שמינית יום לפחות.

  • הקמת צוות מוביל בית ספרי בהובלת מורה למדעים.

2

חינוך בגישת STEM בין־תחומי מקדם הוגנות.
זו גישה פדגוגית המיישמת למידה בין־תחומית בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה. התוכנית מזמנת פיתוח ידע ומיומנויות STEM לצד פרקטיקות מקדמות הוגנוּת לשם מוכנות התלמידים להשתלבות מיטבית בעולם המשתנה. גישת STEM  בין־תחומי מספקת הזדמנות אותנטית ליישום של ידע, פיתוח יכולות חקר מדעי ופתרון בעיות, למידה שיתופית ולמידה התנסותית(Minds-on Hands-on) , וזאת תוך כדי פתרון סוגיות מהעולם האמיתי במטרה להסביר תופעות, לפתור בעיות או לפתח מוצר, באופן שאינו מתאפשר באמצעות תחום דעת אחד בלבד.

הגישה מקדמת את פיתוח המיומנויות הבאות

אוריינות מדעית, טכנולוגית, הנדסית ודיגיטלית

חשיבה ביקורתית ויצירתית

מודעות חברתית, עבודת צוות ואוריינות גלובלית

מסוגלות עצמית, תודעת צמיחה והכוונה עצמית

bottom of page