top of page
Step up to Stem
Asset 8.png

בועיינה-נוג'ידאת

כפר מנדא

טבריה

מעאר

שפרעם

משהאד

פתח תקווה

בית שמש

קרית מלאכי

כסיפה

דימונה

חורה

אופקים

כבר בחרו ב-STEM

רשויות בהם מתקיימת הדרכת STEM 

אור יהודה

פרדס חנה

שגב שלום

גישת STEM

גישה פדגוגית שבה התלמידים לומדים את הקשרים ההדדיים בין תחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. גישה זו מספקת תשתית ללמידה שיתופית, פיתוח יכולות חקר מדעי ופתרון בעיות והצגת התיכון ההנדסי לתלמידים.

STEM בבית הספר בגין, דימונה

STEM בבית הספר אל זייתון, כפר מנדא

אני ממליצה לכל מסגרת חינוכית ולכל איש ואשת חינוך לקדם חינוך מבוסס על מיומנויות STEM.
מעבר לחשיבות המיומנויות לעתיד בעידן טכנולוגי ולמוביליות חברתית (בעיקר אוכלוסיות שזקוקות לצמיחה), חינוך מדעי וטכנולוגי מעניין ומסקרן את הילדים, מציג תכנים מהחיים שסביבם, מסייע להבנת עולם הטבע והיקום ומאפשר לילדים להתנסות, ליזום וליצור, ומגביר את משמעות הלמידה.

לימור ברקת, מנהלת בית ספר אלונים אור יהודה

בתי ספר ממליצים

"אימוץ גישת STEM הוא מנוע לקידום תהליכי הוראה־למידה חדשניים ואיכותיים, המותאמים לצרכים של תלמידים ולתפקיד בית הספר העידן הנוכחי. ניתן לראות מורים מצוותים שונים שיושבים יחד ובונים תוכניות עבודה בין־תחומיות, המשלבות מיומנויות STEM תוך שימת לב לערך הנוסף שכל מקצוע מביא. אימוץ הגישה חיזק אצל התלמידים את החשיבה על האחר,

וכן שמנו דגש על שותפויות עם הקהילה וההורים בתהליכי למידה

דליה עזאם, מנהלת בי"ס השלום מע'אר

בתי ספר ממליצים

בעקבות החשיפה של צוות המורים בבית הספר לגישת STEM, כלל המורים מדברים בשפה אחת, הם מחזקים את עבודת הצוות ומכירים מיומנויות שנלמדות גם במקצעות האחרים. התלמידים נדרשו לחשיבה יצירתית בפתרון בעיות וחקר, חיזקו מיומנויות של עבודת צוות, ומעידים שהתהליך גרם להם לעבוד בעבודה צוות – מה שהעלה להם את הביטחון העצמי.

הם למדו לדבר מול קהל בהצגת התוצרים, וזאת מיומנות נדרשת לעולם העבודה

ירדן אנקר, סגנית בית ספר בן עטר דימונה

בתי ספר ממליצים

גישת STEM בבית הספר פיתחה הוראה איכותית והוגנת כלפי כל ילד וילדה המאפשרת לו להשמיע את קולו ולקדם את  מטרותיו בעלות ערך עבורו:
דרך פתרון בעיות ושאלת שאלות וקבלת החלטות. ולכן היא בעלת ערך לחיי היומיום ולעתיד.

היא מזמנת למידה התנסותית וחוויתית ומאפשרת יצירת קשרים בין תחומי הלימוד הנלמדים בבית ספר.

ופאא אבו שארב, מנהלת בי"ס אלזהרא חורה

בתי ספר ממליצים

bottom of page