top of page
  • STEM

שומרים על הסנוניות


סנונית

המשימה "שומרים על סנונית הרפתות בבית הספר" עוסקת בסיפור מקרה שהתרחש באחד מבתי הספר בארץ. המקרה מציף דילמה סביבתית בין הרצון של הנהלת בית הספר להסיר את הקינים מהקירות כדי למנוע את הלכלוך על הקירות ועל הרצפה לבין הרצון של התלמידים לשמור על מגוון המינים ובכללם הסנוניות, שבגלל שינויי האקלים והרס בתי גידול טבעיים בעקבות בנייה מואצת, הולכות ומתמעטות.


הסרת קיני סנוניות אסורה על פי שני חוקים: החוק להגנת חיות הבר וחוק צער בעלי חיים. בני האדם והסנוניות חיים בדו קיום. הסנוניות הסתגלו למבנים מעשה ידי אדם ומקננות בהם, מחד, ובני האדם נעזרים בסנוניות כמדבירות חרקים וגם מתפעלים מיופיין, מתעופתן ומאורח החיים שלהן, מאידך.

הבעיה שעומדת בפני מועצת התלמידים היא: כיצד למנוע את הלכלוך של הקינים על קירות ורצפת בית הספר ולשמור על הקינים בבית הספר? זוהי בעיה הנדסית שהפתרונות לה נגזרים מכמה תחומי מחקר ופיתוח המשלבים חקר מדעי ותהליך של פתרון בעיות בתחומים מדעי החומר וטכנולוגי.


בחלק הראשון, התלמידים מתוודעים לסיפור המקרה ולקונפליקט סביב הסנוניות שמקננות בבית הספר. הם לומדים על חשיבות שמירת מגוון המינים בכלל והסנוניות בפרט, חושבים כמהנדסים על רעיונות לפתרון, חוקרים את הבעיה לעומק באמצעות שאלות ומיונן, ומגדירים את הבעיה והצרכים השונים.


בחלק השני, התלמידים מחולקים לקבוצות, כל קבוצה בוחנת פתרון אחר לבעיה באמצעות ניסוי וייצור מוצר: קבוצה אחת בודקת חומרים דוחי מים, והשנייה בונה מתקן לאיסוף לשלשת.


בחלק השלישי, הקבוצות מציגות את פתרונותיהן הכוללים לסוגיה, והתלמידים חושבים באופן אישי על תהליך החשיבה והעשייה שלהם.

 

גיל: כיתות ד-ו

אורך הפעילות: 2-6 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: מגוון בטבע, השפעת האדם על הסביבה, שימוש בחומרים –היבטים טכנולוגים

אפיון: תכנון מערך מחקר וביצועו, קבלת החלטות בעקבות המחקר המבוססות ידע מדעי, תכנון וביצוע מוצר טכנולוגי.


סנונית הרפתות
.
Download • 1.06MB


Comments


bottom of page