top of page
  • STEM

קטפולטהcatapult

היחידה "קטפולטה בחקירה" שלפניכם היא יחידת STEM קצרה ומגוונת, העוסקת בנושא המרת אנרגיה באמצעות מכשיר היסטורי – הקטפולטה.

היחידה נפתחת במשחקי ידיים חווייתיים שבהם התלמידים יבצעו המרות אנרגיה (חיכוך ידיים, מחיאות כפיים והשלכת יד), ולאחר מכן ילמדו על יעילות המרת אנרגיה דרך פעילות חקר קצרה.

לאחר מכן ייחשפו התלמידים לסיפור מקרה היסטורי: הם בני העם האוואר בשנת 597, שנתקלים בבעיית מצור על העיר סלוניקי. עליהם למצוא פתרון יצירתי עם משאבים מועטים כדי לפרוץ את המצור.

סיטואציה זו משמשת רקע למשימת בניית קטפולטה פשוטה מחומרים פשוטים.

 

לפני הבנייה ילמדו התלמידים את משמעות המילה "קטפולטה" ויתוודעו לרקע על השימוש הצבאי בקטפולטות בעבר. לאחר הבנייה, יערכו חקר מעשי של מדידת מרחקי הטלה לפי עוצמות לחיצה שונות

של הקטפולטה.

 

בהמשך, יפתרו התלמידים שאלה מתמטית לתכנון מרחק הטלה מקסימלי עם אנרגיה מוגבלת. היחידה מסתיימת בהצגת שימושים עכשוויים של קטפולטות לשיגור רחפנים וכלי טיס זעירים, ובסיכום באמצעות קטעי וידאו מסדרת הטלוויזיה "מרקו פולו".

 

היחידה משלבת תכנים ופעילויות מדעיות, טכנולוגיות והנדסיות תוך כדי חקר מעשי, חישובים מתמטיים, יצירתיות ועבודת צוות.הלמידה חווייתית, מחוברת לעולם תלמידים ומשלבת היסטוריה וכישורי שפה.

 

גיל: כיתה ו

אורך הפעילות: 3–4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: עולם מעשה ידי אדם, תכנון ובניית מוצר. אנרגיה – סוגים, המרות ומעברים.

אפיון: דגש על תהליך בניית מוצר ויציאה מבעיית עולם אמיתי.קטפולטה למורה
.pdf
Download PDF • 3.19MB


קטפולטה חוברת לתלמיד
.pdf
Download PDF • 1.51MB


Comments


bottom of page