top of page
  • STEM

נשימה


איש נושם

ביחידה זו התלמידים ילמדו על חשיבות הנשימה ודפוסיה השונים, ויפתחו מודעות לנשימתם האישית. הם יכירו את הקשר בין נשימה למצבי דחק, וילמדו טכניקות נשימה להגברת חוסן ולהרגעה במצבי לחץ. היחידה מזמנת שיח על אודות מערכת הנשימה ובריאות גופנית ונפשית.

 

התרגול יחולק לשני חלקים:

בחלק א' – מודעות לנשימה אישית, התלמידים יתבוננו בנשימתם במצב רגיעה, יזהו את קצב השאיפה והנשיפה ואת עומקן, וילמדו על איברי הנשימה ותפקודם (סרעפת, ריאות, פתחי הנשימה ועוד).

 

בחלק ב' – טכניקות נשימה להרגעה, התלמידים ילמדו שיטות נשימה ארוכות ועמוקות כמו נשימות יוגה. הם יתרגלו נשיפות ארוכות שנמצאו כמסייעות בהפעלת חלק ממערכת העצבים האחראי להורדת מתח גופני. התלמידים ימדדו את אורך הנשיפה המקסימלי שלהם ויתעדו אותו.

 

באמצעות למידה תיאורטית וחווייתית, התלמידים יקנו כישורי מודעות ושליטה בנשימתם, כדי לפתח כלים להתמודדות עם מצבי דחק.

 

גיל: כיתות  ד–ו

אורך הפעילות: 1–2 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: מערכות ותהליכים בגוף האדם.

נשימה עברית
.
Download • 865KB


נשימה ערבית
.pdf
Download PDF • 1.15MB

Comments


bottom of page