top of page
  • STEM

מר צלזיוס
Thermometer

יחידה זו עוסקת בסיפורו האישי של אנדראס צלזיוס – המדען שפיתח את סולם הצלזיוס למדידת טמפרטורה. יחידה זו מאפשרת חיבור לדמויות מעוררות השראה, הגדלת הידע המדעי, וקישור בין תחומים שונים.

 

התלמידים ילמדו על חייו של צלזיוס ועל תרומתו החשובה למדע דרך פיתוח מד הטמפרטורה.

הם יפתחו מיומנויות לתמצות ולהעביר מידע סיפורי ומדעי על תגלית הזו.

בנוסף לאלה, התלמידים יבינו את החשיבות של מדידת טמפרטורה מדויקת של גוף האדם לצורכי אבחון רפואי, ויתנסו באופן מעשי בשימוש במדי טמפרטורה.

דרך שילוב של למידה היסטורית־ביוגרפית, ידע מדעי והתנסות מעשית, היחידה מאפשרת לתלמידים להכיר דמות מופת מהותית בהתפתחות המדע, ולרכוש ידע וכלים בתחום החשוב של מדידת טמפרטורה.

 

גיל: כיתות ג–ו

אורך הפעילות: שיעור

נושאים מתוכנית הלימודים: כלי מדידה, בריאות האדם.

אפיון: הגדלת ההון המדעימד צלזיוס
.pdf
Download PDF • 1.32MB
Comments


bottom of page