top of page
  • STEM

מצילים את גינת הפרפרים


פרפר

המשימה "מצילים את גינת הפרפרים" עוסקת בסיפור מקרה שהתרחש באחד מבתי הספר בארץ.

המקרה מציף דילמה סביבתית בין הרצון של הנהלת בית הספר לייבש את הגינה במטרה לחסוך במים משיקולים כלכליים, ובין התנגדות המועצה הירוקה בבית הספר לייבוש את גינת הפרפרים, בגלל חשיבותה לשימור מגוון המינים ובכללם הפרפרים שהולכים ונעלמים מארצנו.

התנגדות מועצת התלמידים להחלטה של הנהלת בית הספר הובילה ליוזמה שמטרתה להציג רעיונות שיפחיתו את צריכת המים בגינה וכך יאפשרו את המשך קיומה.

הבעיה שעומדת בפני מועצת התלמידים היא: כיצד להקים גינת פרפרים חסכונית במים? זוהי בעיה הנדסית, שהתשובה לה נגזרת מכמה תחומי מחקר ופיתוח שכל אחד מהם משלב חקר מדעי שמיושם בתחום החקלאות (טכנולוגיה והנדסה): מדעי הקרקע והמים – חקר יחסי גומלין בין הקרקע למים; הנדסת הצומח – סוגי צמחים והתאמות לתנאי הסביבה, חיפוי קרקע; וטכנולוגיה – בחירת מערכות השקיה והתקנתן.

 

גיל: כיתות ה, ו

אורך הפעילות: 3–6 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: המגוון בטבע – התאמות לסביבה, יחסי גומלין יצורים–סביבה, השפעת האדם על היצורים ועל הסביבה.

אפיון: בעיה הנדסית שהתשובה לה נגזרת מכמה תחומי מחקר ופיתוח, שכל אחד מהם משלב חקר מדעי.גינת הפרפרים
.
Download • 1.29MB

Comments


bottom of page