top of page
  • STEM

טורבינות רוח


Wind Turbines

יחידה זו עוסקת בפתרונות אפשריים למשבר הסביבתי הקשור בצריכת אנרגיה.

האנושות צורכת כמות רבה של אנרגיה לצרכיה, למשל לחימום, קירור, תאורה והפעלת מכשירים שונים.

כדי להפיק אנרגיה זו משתמשים בין השאר בשרפת דלקים מאובנים (דלקי מחצבים), כגון: פחם, נפט וגז, כדי להפיק חשמל ולהניע מכוניות, מטוסים ומפעלים.

כאשר שורפים דלקים מאובנים אלו נפלטים גזים שיוצרים את אפקט החממה סביב כדור הארץ.

ככל שצריכת האנרגיה של האנושות גדלה כך פליטת הגזים עולה, האקלים מתחמם ומשבר האקלים מחמיר.

דרושה הפחתה ניכרת בשימוש בדלקים שפולטים גזי חממה ומעבר למקורות אנרגיה מתחדשים כמו אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח, שגורמים לפחות זיהום.

 

גיל: כיתה ו

אורך הפעילות: 2–3 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: עולם מעשה ידי אדם, תכנון ובניית מוצר. אנרגיה – סוגים, המרות ומעברים, אנרגיה חשמלית – היבטים סביבתיים.

אפיון: דגש על תהליך בניית מוצר ויציאה מבעיית עולם אמיתי.
טורבינות רוח
.pdf
Download PDF • 1.96MBמדחפים שונים - קובץ לתלמיד
.pdf
Download PDF • 1.08MB

Comments


bottom of page