top of page
  • STEM

העלים כתחרה


כנימה

המשימה "העלים כתחרה" עוסקת בסיפור מקרה אודות פגיעה של כנימות בצמחי נענע.

הסיפור מציג את הנזקים שגורמות הכנימות לחקלאים ולכל מי שמגדלים צמחים בבית ובשטחים ציבוריים. התלמידים מוזמנים לחפש פתרונות ידידותיים לסביבה להגנה על הצמחים מפני הכנימות ולבחון אותם בעזרת ניסויים, מידע ממקורות שונים ברשת וממומחים בתחום.

 

גיל: כיתות ג, ד

אורך הפעילות: 4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: מערכות אקולוגיות, הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים, מהות הטכנולוגייה וקשרי הגומלין בין טכנולוגיה למדע.

אפיון: היחידה מזמנת תכנון מערך מחקר וביצועו: שאלת חקר, השערות, גורמים משפיעים ומושפעים, גורמים קבועים, בקרה וחזרות.


קישור


עלים כתחרה
.
Download • 1.82MB

Commentaires


bottom of page