top of page
  • STEM

סוף הסיפור


fossils

יחידה זו מתמקדת בחייה ובהישגיה של ד"ר מרי אנינג, חוקרת מאובנים חלוצית שהפכה לסמכות בכירה בתחומה למרות הקשיים והחסמים שניצבו בדרכה כאישה בתקופתה, דרך שילוב של למידה היסטורית־ביוגרפית, ידע מדעי והתנסות מעשית.

 

היחידה מאפשרת לתלמידים להכיר דמות מופת מהותית בהתפתחות המדע, ולרכוש ידע וכלים בתחום המאובנים.

בחלק הראשון, התלמידים יקבלו מידע ביוגרפי על חייה המאתגרים של אנינג והמכשולים שעמדו בפניה כחוקרת אישה במאה ה־19.

לאחר מכן, הם יעברו לחלק המעשי ויתנסו בבניית דגם של מאובנים, כדי להמחיש את עבודתה המעשית של אנינג ולרכוש ידע וכלים בתחום הפליאונטולוגיה.


בשלב השלישי, התלמידים יוזמנו לצייר אירועים מסיפור חייה, יכתבו לה מכתב אישי ובו יביעו הערכה להישגיה ולמסירותה למחקר, למרות האתגרים הרבים שניצבו בפניה; או לחלופין יכתבו סוף אחר לסיפור חייה.

 

השילוב של הלמידה התאורטית, ההתנסות המעשית והמשימה האישית, יאפשר לתלמידים להכיר דמות מופת מרכזית בהתפתחות המדע, ולפתח הבנה והערכה לתרומתה החלוצית בתחום המאובנים.

 

גיל: כיתות ג–ו

אורך הפעילות: שיעור

נושאים מתוכנית הלימודים: משאבי טבע – מאובנים

אפיון: הגדלת ההון המדעי.


היחידה בפיתוח

Comments


bottom of page