top of page
  • STEM

מלח מים

תופעת המליחות

היחידה עוסקת בתופעת המליחות מכמה היבטים שונים. ראשית, היא דנה בהיבט של מי התהום בישראל, שם רמת המליחות עולה עקב שאיבת יתר של מים מתחת לקרקע. בהמשך, היחידה מתמקדת בהשלכות התזונתיות של צריכה מוגברת של נתרן (מלח), שעלולה להגביר את לחץ הדם.

היחידה מזמנת שיח עך אודות משאבי טבע, הידרוספרה, מסיסות ובריאות בהתאם לשכבות הגיל השונות.

בחלק המעשי התלמידים מתנסים בניסוי שבו הם בונים מצוף מפלסטלינה וקשית, ובוחנים כיצד ריכוז המלח במים משפיע על גובה המצוף: זוהי דרך המאפשרת בדיקה של איכות מי התהום. לאחר מכן, הם ממלאים סקר על הרגלי התזונה שלהם, כדי להבין את ההשפעות של תזונה עתירת נתרן על לחץ הדם.

היחידה משלבת אפוא היבטים תאורטיים ומעשיים כדי ללמד על השפעות המליחות בכמה תחומים רלוונטיים לחיי היום־יום.

 

גיל: כיתות ג, ד, ה, ו

אורך הפעילות: 2–4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: משאבי טבע, הפרדת חומרים, תהליך אידוי, ים המלח, מערכות טכנולוגיות תכונות חומרים, מסיסות.

אפיון: דגש על תהליך החקר המדעי ויציאה מבעיה.
מד מלח עברית
.pdf
Download PDF • 728KB


Comments


bottom of page