top of page
  • STEM

אנטילופות

אנטילופות

יחידת לימוד זו עוסקת במנגנונים להפחתת לחץ ופחד דרך היכרות עם עולם החי.

תחילה, התלמידים יתבוננו באמצעות סרטונים בסביבתן הטבעית של האנטילופות, שמלאה באיומי טורפים. התלמידים יתוודעו למנגנוני ההגנה של האנטילופות – בריחה במהירות, התארגנות בעדר ועירנות תמידית לסכנות. הם יצפו בסרטונים המדגימים התנהגויות אלו במצבי סכנה.

לאחר מכן, התלמידים יחקרו באמצעות בינה מלאכותית כיצד האנטילופות משתחררות מהלחץ והפחד לאחר התרחשות של אירוע מסכן חיים מִטורְפים. התלמידים יפתחו רעיונות משלהם לטכניקות לשחרור לחץ, המבוססות על אסטרטגיות של בעלי החיים.

 

במסגרת "מחקר בפעולה", התלמידים יזהו מקורות ללחץ בחייהם האישיים, יבצעו פעילות גופנית לשחרור לחץ על ידי העלאת קצב הלב, ויתעדו את חוויותיהם ב"יומן ניסוי להתגברות על לחץ". התנסות זו תלמד אותם לנצל שיטות הקיימות בעולם החי להתמודדות עם מצבי לחץ.

 

גיל: חטיבת ביניים

אורך הפעילות: 2–4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: סביבות חיים

אפיון: מחקר בפעולה יחידה עדין בפיתוחComments


bottom of page